Prejlemærker (2022ME-0002)

Opgaven

Eleverne skal gemme og finde genstande for hinanden ved hjælp af prejlemærker og kort. Aktiviteten kan laves i alle åbne områder og skal træne eleverne i at navigere ud fra landskabsmærker.

Sådan gør du

Eleverne udstyres med et kort over området. Helst et kort med luftfoto. Herefter skal de gemme en genstand (fisk) et sted i området og beskrive gemmestederne placering ved hjælp af mindst 4 prejlemærker (to i hver retning). For at gøre det lettere at videreformidle gemmestederne, skal prejlemærkerne markeres på et kort og beskrives med tekst på bagsiden. Herefter bytter eleverne enkeltvis eller i grupper deres beskrivelser med de andre. Det gælder om at give så nøjagtig en beskrivelse, at det andet hold finder gemmestedet hurtigt.

Årstid

Forår Sommer Efterår Vinter

Tidsforbrug

1 time

Forberedelse

Kortlæsning

Årstid

 • Forår
 • Sommer
 • Efterår
 • Vinter

Naturtype

 • Kyst og hav
 • Åbent land

Materialetype

 • Undervisningsforløb
 • Aktiviteter

Mål 1.-10. klasse

Målgruppe

 • Indskoling
 • Mellemtrin
 • Udskoling
 • Ungdomsuddannelse
 • Voksne

Skolefag

 • Geografi
 • Idræt

Besøgssteder

 • Boserupgård Naturskole
 • Herregårdsmuseet Selsø Slot
 • Lejre Museum
 • Roskilde Museum
 • Tadre Mølle