Fossilerne under os (2020ME-0016)

Opgaven

Store dele af vores undergrund består af kalkaflejringer, der har bidraget med dem mange kalksten, der ligger i jorden og på stranden. I skal finde en kalksten, og opløse den i syrer, for at undersøge de strukturer fra fossiler, som kalkstenen er dannet af i urhavet for 99,6-23 mio. år siden.

Sådan gør du

Tag en tur på stranden, og find en håndfuld hvide kalksten, som I kan tage med hjem. I kan se, om stenene er kalksten ved at tegne med dem på et fortov. Hvis stenen laver en tydelig hvid streg, og I kan se et fladt slidmærke på stenen, så er det nok en kalksten. Tag flere forskellige sten med hjem, og vælg de mest porøse sten til jeres eksperiment.

Når I er kommet hjem, så se om I kan slå en flig af stenene på størrelse med en lillefingernegl, som I arbejder videre med. Så skal I ikke bruge så meget syrer (ca. 1 cl eddikesyrer eller saltsyrer), og stenfligen bliver nemmere at undersøge i en lup eller mikroskop.

Jeres stenprøver skal opløses delvist over flere timer (4-5 timer). Vær varsom med syren. Brug beskyttelsesbriller og hav saltvand parat til øjenskyldning.

Årstid

ddd

Tidsforbrug

ddd

Forberedelse

ddd

Kan suppleres med opgaver

ddd

Årstid

 • Forår
 • Sommer
 • Efterår
 • Vinter

Materialetype

 • Undervisningsforløb
 • Aktiviteter

Mål 1.-10. klasse

Målgruppe

 • Dagtilbud
 • Indskoling
 • Mellemtrin
 • Udskoling
 • Ungdomsuddannelse
 • Voksne

Skolefag

 • Biologi
 • Geografi
 • Natur og teknologi

Besøgssteder

 • Boserupgård Naturskole
 • Herregårdsmuseet Selsø Slot
 • Lejre Museum
 • Roskilde Museum
 • Tadre Mølle