Lysets brydning i vand og forurening i fjorden (2020ME-0013)

Opgaven

Efter I har besøgt fjorden eller vandløb i forbindelse med andre undervisningsforløb, kan I ved hjælp af en laserpind undersøge lysets brydning i vand, og perspektivere det til forureningsscenarier fra olieudslip rundt om i verdenen.

Det skønnes at der lever op mod 100.000 mennesker i byer og landsbyer langs Roskilde Fjord, og fjorden er et af de mest benyttede områder for fritidssejlads, så risikoen for olieudslip er til stede, om end kun i mindre omfang. Roskilde Fjord er den mest artsrige fjord i Danmark, så vi må passe godt på den.

I dette undervisningsforløb kan i lege forurenings-detektiver, og undersøge, om der er noget i vandprøverne, der får lyset til at brydes anderledes, end i rent vand.

Sådan gør du

Materialerne til denne opgave skal indkøbes af skolen, da det ikke kan opbevares forsvarligt i Nationalparkens grejkasser.

I skal bruge (1) vinkelmåler, (2) laserpen, (3) reagensglas, (4) gennemsigtigt vandkar, (5) kaliumcarbonat og (6) madolie. Hent vandprøver med hjem til skolen fra det område, I vil undersøge.

Byg forsøgsopstillingen fra arbejdsarket, og mål derefter lysets brydning.

Gentag forsøget men en hinde af madolie (forurening) på overfladen.

Årstid

Alle

Tidsforbrug

2

Forberedelse

https://www.nbi.ku.dk/spoerg_om_fysik/fysik/knaeketpind/

Årstid

 • Forår
 • Sommer
 • Efterår
 • Vinter

Naturtype

 • Sø og å
 • Kyst og hav

Materialetype

 • Undervisningsforløb
 • Leksikon

Mål 1.-10. klasse

Målgruppe

 • Mellemtrin
 • Udskoling
 • Ungdomsuddannelse
 • Voksne

Skolefag

 • Biologi
 • Fysik og kemi
 • Natur og teknologi