Saltindhold og fjordens fisk (2020ME-0012)

Opgaven

Roskilde Fjord er den mest artsrige fjord i Danmark, hvilket delvist skyldes fjordens størrelse/længde og de deraf meget varierende saltindhold.  Saltindholdet i Roskilde Fjord påvirkes nemlig af ferskvand fra oplandet og saltvand fra Kattegat. Fiskene i fjorden har forskellige behov, når det kommer til vandets saltindhold (salinitet) og når der er stor variation i saliniteten i fjorden fra syd til nord, så er der også mange forskellige vande, hvor de enkelte fiskearter kan vinde indpas.

Fx ørred har det bedst ved et iltindhold i vandet på over 70%. Kommer iltindholdet under 30%, begynder dødeligheden at stige. Iltindholdet er delvist styret af algeopblomstring og efterfølgende død og nedbrydningen af død organisk stof, så ved at lave fosfatmålinger i forskellige vanddybder kan I se, om forholdene for ørred er gode eller dårlige. I kan også se om der sker en lagdeling af overfladevand og bundvand, og relatere dette til vejrforholdene op til målingerne.

Sådan gør du

Materialerne til denne opgave skal indkøbes af skolen, da det ikke kan opbevares forsvarligt i Nationalparkens grejkasser.

I skal bruge (1) Rent glas til indsamling af vandprøve, (2) Refraktometer og (3) Pipette. Tag det hele med til fjorden, hvor I vil tage prøverne, eller hent prøverne med hjem til skolen.

Metode:

Tag en vandprøve i vandoverfladen ca. 50 cm ude i vandet. Tag prøven et sted, hvor der ikke har været færdsel, så der ikke er for meget bundmateriale i prøven.

Løft det gennemsigtige plastlåg over iagttagelsespladen. Brug pipetten til at anbringe en dråbe af vandet på iagttagelsespladen og læg låget over igen. Hold refraktometeret imod lyset og se ind i refraktometeret. Her aflæses skalaen. Hvis den er uskarp, indstilles skrapheden ved at dreje på det sorte stykke ved kikhullet.

Målingen aflæses på skalaen for promille.

Måleområdet er 0-100 promille og nøjagtigheden er på +/- 1 promille.

Årstid

 Alle

Tidsforbrug

2

Forberedelse

 Forberedende diskussion: Har vejr, vind og årstid  indflydelse på saltindholdet i fjorden?

Kan suppleres med opgaver

Nitratmålinger og fjordens ørreder

Ammoniummålinger og fjordens ørrede

Fosfatmålinger og fjordens ørreder

Temperaturmålinger og fjordens ørreder

 

Årstid

 • Forår
 • Sommer
 • Efterår
 • Vinter

Naturtype

 • Kyst og hav

Materialetype

 • Undervisningsforløb

Mål 1.-10. klasse

Målgruppe

 • Mellemtrin
 • Udskoling
 • Ungdomsuddannelse
 • Voksne

Skolefag

 • Biologi
 • Fysik og kemi
 • Natur og teknologi