Temperaturmålinger og fjordens ørreder (2020ME-0010)

Opgaven

I sommeren 2018 nåede badevandet helt op på 25 °C. Det er dejligt for badegæster, men skadeligt for mange fiskearter og kan tage livet af dem.

Fisk er vekselvarme, hvilket betyder, at deres kropstemperatur tilpasser sig det miljø, de opholder sig i. Undersøgelser på små ørreder har påvist en høj dødelighed ved  vandtemperaturer på 26 °C eller derover. Større ørreder kan ofte klare lidt højere temperaturer, hvilket er en fordel i forhold til stigende temperaturer. Undersøgelser har vist, at en temperatur på omkring 16 °C giver de bedste betingelser.

Ved at lave temperaturen i forskellige vanddybder kan I se, om forholdene for ørred er gode eller dårlige. I kan også se om der sker en lagdeling af overfladevand og bundvand, og relatere dette til vejrforholdene op til målingerne.

Sådan gør du

Materialerne til denne opgave skal indkøbes af skolen, da det ikke kan opbevares forsvarligt i Nationalparkens grejkasser.

I skal bruge (1) vandtæt termometer, (2) målebånd, (3) snor og (4) vægtlod (til nedsænkning af termometer). Tag det hele med til fjorden der, hvor I vil tage prøverne.

Metode:

Målingerne foretages i vandkanten, ved at man nedsænker termometeret til en bestemt dybde og venter til termometeret har en stabil måling. Herefter tages termomeretet hurtigt op og aflæses med det samme, inden temperaturen ændre sig. Prøven gentages mindst tre gange for hver dybde, og resultaterne skal ligge i det sammen koncentrationsområde.

Efterbehandling:

Undersøg, om der er en variation i temperaturmålingerne i forhold til dybde, og ddiskuter, hvad en udvikling kan skyldes.

Årstid

Alle

Tidsforbrug

2

Forberedelse

2

Kan suppleres med opgaver

Nitratmålinger og fjordens ørreder

Ammoniummålinger og fjordens ørrede

Saltindhold og fjordens ørreder

fosfatmålinger og fjordens ørreder

Årstid

 • Forår
 • Sommer
 • Efterår
 • Vinter

Naturtype

 • Kyst og hav

Materialetype

 • Undervisningsforløb
 • Leksikon

Mål 1.-10. klasse

Målgruppe

 • Mellemtrin
 • Udskoling
 • Ungdomsuddannelse
 • Voksne

Skolefag

 • Biologi
 • Fysik og kemi
 • Natur og teknologi