Ammoniummålinger og fjordens ørreder (2020ME-0009)

Opgaven

I sommeren 2018 nåede badevandet helt op på 25 °C. Det er dejligt for badegæster, men skadeligt for mange fiskearter, og kan potentielt tage livet af dem.

Fisk er vekselvarme, hvilket betyder, at deres kropstemperatur tilpasser sig det miljø, de opholder sig i. Forsøg på små ørreder har påvist en høj dødelighed ved vandtemperaturer på 26 °C eller derover. Større ørreder kan ofte klare lidt højere temperaturer, hvilket er en fordel i forhold til stigende temperaturer. Undersøgelser har vist, at en temperatur på omkring 16 °C giver de bedste vækstbetingelser for ørred.

Ved at lave temperaturmålinger i forskellige vanddybder, kan I se, om forholdene for ørred er gode eller dårlige. I kan også se om der sker en lagdeling af overfladevand og bundvand, og relatere dette til vejrforholdene op til målingerne.

Sådan gør du

Materialerne til denne opgave skal indkøbes af skolen, da det ikke kan opbevares forsvarligt i Nationalparkens grejkasser.

I skal bruge (1) Ammoniumteststave (0,5 -6 mg/l), (0-15 mg/l) og (0-400 mg/l), samt (2) vandprøveopsamlingsbeholder til at udtage vandprøver i forskellige vanddybder. Tag det hele med til fjorden, hvor I vil tage prøverne, eller hent prøverne med hjem til skolen.

Metode:

Dyp teststaven i vandet og sammenlign med farveskala.

Noter prøvernes position, tidspunkt, dybde og resultat.

Efterbehandling:

Undersøg hvad iltsvind er. Lav en model der viser processen over tid.

Byg ammonium molekyle og forklar hvilke kemiske forbindelser der er.

Placer ammonium i nitrogenkredsløbet.

Design et forsøg der viser over gødning og dens indvirkning på havet.

Årstid

Alle

Tidsforbrug

2

Forberedelse

I kan forberede jer hjemmefra med dette undervisningsforløb lavet af WWF.

Forberedende diskussion: Har vejr, vind, årstid og for eksempel gødningstid samt fugleflokke en indflydelse på ammoniumindholdet i fjorden?

Kan suppleres med opgaver

Nitratmålinger og fjordens ørreder

Fosfatmålinger og fjordens ørreder

Temperaturmålinger og fjordens ørreder

Salinitetmålinger og fjordens ørreder

 

Årstid

 • Forår
 • Sommer
 • Efterår
 • Vinter

Naturtype

 • Kyst og hav

Materialetype

 • Undervisningsforløb
 • Leksikon

Mål 1.-10. klasse

Målgruppe

 • Mellemtrin
 • Udskoling
 • Ungdomsuddannelse
 • Voksne

Skolefag

 • Biologi
 • Fysik og kemi
 • Natur og teknologi