Fødevare & Klima-kortspil (2020ME-0001)

Opgaven

Eleverne skal gennem spillet lære om fødevarenes klimaaftryk, og blive overrasket over forskellene i på de forskellige fødevares. Særligt fødevare fra havet har generelt et lavt klimaaftryk, og kan motivere eleverne til at spise mere lokalt og klimabevidst.

Sådan gør du

Eleverne opdeles 2 og 2 eller i små hold, og skal spille mod hinanden med Fødevare & Klima-kortspillet. Spillet fungerer som "bilkort", men der er kun en kategori, nemlig fødevarens klima-aftryk. Kortene deles i to bunker og den første spiller lægger ud med at spille et kort ved at sige fx "lammekød", men uden at vise kortet til modstanderen. Modstanderen skal nu vælge et af sine egne kort, som kan slå "lammekød" med et lavere klimaaftryk, men uden at spille sine bedste kort for tidligt. Vinderen tager stikket, som lægges ned på bordet, og turen skifter nu til den anden spiller, der vælger et nyt kort. Nå alle kort er spillet, har spilleren med flest stik vundet. 

I kan så blande kortene og prøve igen.

Årstid

Forår
Sommer
Efterår
Vinter

Tidsforbrug

1 time

Forberedelse

Tal med klassen om vores alle sammens klimaaftryk, og hvordan vi hver i sær kan leve mere bæredygtigt - hvad er vi parat til at undvære og hvad er vi ikke parat til at undvære.

Årstid

 • Forår
 • Sommer
 • Efterår
 • Vinter

Naturtype

 • Sø og å
 • Kyst og hav
 • By og kultur
 • Åbent land

Materialetype

 • Undervisningsforløb
 • Aktiviteter

Mål 1.-10. klasse

Målgruppe

 • Indskoling
 • Mellemtrin
 • Udskoling
 • Ungdomsuddannelse
 • Voksne

Skolefag

 • Geografi
 • Madkundskab
 • Matematik
 • Natur og teknologi
 • Samfundsfag

Baggrundsviden

Spillekortene er lavet ud fra rapporten 'Fødevarenes klimaaftryk' fra Aarhus Universitet, 2016.

Hvis du vil vide mere om klimaftrykkene for de enkelte fødevarer, se publikationen Fødevarernes Klimaaftryk fra Aarhus Universitet.