Lille manual til opgaver (2020MB-1000)

Opgaven

Tre små linjers introtekst. Det kommer til at stå øverst.

Sådan gør du

Beskriv hele din opgaven her.

Mellemrubrik

Du kan skrive lige så langt du vil. Del teksten op med mellemrubrikker i størrelse. Brug Formats > Heading > Heading 2

Lille mellemrubrik

Hvis din tekst er lang - og du ønsker at dele den yderligere op, kan du bruge mellemrubrik i Formats > Heading > Heading 4.

Foto

Du kan ikke bruge fotos i denne del af teksten.

Du skal til gengæld hente et foto ind ovenfor ved i formularen Billede. Hent dit foto på F-drevet i mappen Foto > Foto beskåret til web. Der ligger en del billeder delt op i mapper, så logisk som muligt.

Læg også selv dine fotos beskåret til web her. Foto skal beskæres i 1920 x 1080 p. Jeg har oprettet en mappe til Undervisning. Du kan også lægge den et andet sted, efter din logik.

Film

Du kan lægge film ind som link i Video ovenfor. Filmen bliver vist under brødteksten.

Årstid

Skriv selv med prikpunkter, fx:

  • Forår
  • Sommer

Tidsforbrug

Skriv tidsforbrug - fx 2 timer

Forberedelse

Skriv kort, hvordan klassen kan forberede forløbet.

Kan suppleres med opgaver

Skriv evt. ideer til andre opgaver, forløbet kan suppleres af.

Årstid

  • Forår
  • Sommer

Naturtype

  • Sø og å

Materialetype

  • Undervisningsforløb

Mål børnehaveklasse

Skriv mål for børnehaveklassen-

Mål 1.-10. klasse

Skriv Fælles Mål - vælg relevante og præcise. Fx her (med mellemrubrik i H4):

Natur og teknologi

Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur.

Dansk

Eleven kan udarbejde enkle tekster med billeder og skrif

Målgruppe

  • Indskoling

Skolefag

  • Natur og teknologi

Besøgssteder

  • Lejre Museum
  • Tadre Mølle

Baggrundsviden

Læg link ind til Baggrundsviden. Det kunne være:

Læs mere om Tadre Mølle.