Undersøg smådyr i Taderød Bæk (2019MB-1113)

Opgaven

Taderød bæk er et af de reneste vandløb på Sjælland. Med net, ketcher og fingre kan I undersøge, hvilke smådyr, der lever i bækken. I kan sammenligne dem med smådyr fra den stillestående Møllerende – eller fra Elverdamsåen, der løber syd for Tadre Mølle.

Sådan gør du

Tag aktivitetskassen og net til Taderød bæk. I kan fange smådyr på forskellige måder:

Fiskenet

Fang dyr med fiskenet midt i bækken, i kanten af bækken, imellem planterne ved bredden. Tag forsigtigt de små dyr ud af nettet – og læg dem ned i en hvid plastikbakke med bækvand. Se nedenfor, hvordan I undersøger, hvilke dyr I har fundet.

Sparkeprøven

Tag en ketcher med ud i vandløbet. Stil dig med ryggen til strømmen – og sæt ketcheren ned i vandet, så den står med åbningen lidt foran din højre fod. Spark baglæns 2 – 3 gange, så der hvirvler sten og mudder op. Det vil blive ført med strømmen ind i din ketcher. Tag forsigtigt de små dyr op af ketcheren og læg dem ned i en hvid bakke med bækvand. Se nedenfor, hvordan I undersøger, hvilke dyr I har fundet.

Pilleprøven

Vend grene og sten i vandløbet og se, om der sidder smådyr på dem. Kig på vandplanter. Pil dyrene af og læg dem i en hvid plastikbakke med bækvand i. Se nedenfor, hvordan I undersøger, hvilke dyr I har fundet.

Hvad har I fanget?

Kig på de smådyr I har i jeres bakker med lupper og lupglas. Brug bestemmelsesdugen og brug den til at finde ud af, hvilke dyr, I har fundet. I kan læse mere om de små ferskvandsdyr i bogen. Tegn dyrene - og skriv lidt om, hvilke dyr I har fanget og hvordan de lever i jeres udeskolebog. Og slip så dyrene ud i vandløbet igen.

Husk

Når I er færdige, skal I vaske jeres udstyr i bækken, tørre det af – og lægge det tilbage i aktivitetskassen igen – så det er klar til næste hold.

Årstid

Hvad skal I bruge
• Fiskenet
• Ketchere
• Hvide bakker
• Bestemmelsesdug med ferskvandsdyr
• Bog om ferskvandsdyr.

Tidsforbrug

2 timer

Forberedelse

Læs om vandløbet som levested - og de små dyr som lever der.

Kan suppleres med opgaver

Vælg et lille dyr hver - undersøg det - og skriv eller tegn en historie om dyret.

Årstid

  • Forår
  • Sommer
  • Efterår

Materialetype

  • Leksikon

Mål børnehaveklasse

Kort tekst til børnehaveklasse

Mål 1.-10. klasse

Kort tekst til 1. - 10. klasse

Målgruppe

  • Indskoling

Skolefag

  • Natur og teknologi

Besøgssteder

Baggrundsviden

Læs mere om Tadre Mølle.