Test 1 (2019MB-1111)

Opgaven

Her er en kort beskrivelse af opgaven. Har kun tastet ind i stjernemærket i denne test.

Sådan gør du

Kort om engens blomster

Hvert forår og hver sommer blomstrer Tadre Mølles enge – og rundt om blomsterne summer insekter og sommerfugle. Her har du et ark med nogle af engens mest almindelige urter. Tag arket med ud på engen – og se om du kan finde nogle af arterne.

Ville man kunne sætte en tegning eller et foto ind her?

Undersøg engens blomster. Tegning: Eva Wulff.

Tid og sted for engens blomster

Du vil ikke kunne finde alle blomsterne på samme tidspunkt, for nogle blomstrer om foråret, andre om sommeren – og der er også nogle, som først blomstrer om efteråret. Du vil heller ikke kunne finde dem på samme sted – for nogle urter foretrækker et meget vådt voksested, mens andre gror bedre på tør bund.

God blomsterjagt!

Årstid

Hvad skal du bruge

Tidsforbrug

2 timer

Forberedelse

Forberedelse.

Her kan man lægge tekst ind en masse.

Årstid

  • Sommer

Materialetype

  • Undervisningsforløb

Mål 1.-10. klasse

Målgruppe

  • Indskoling

Skolefag

  • Dansk

Besøgssteder

Besøgssteder:

  • Tadre Mølle
  • Gedebæksrenden
  • Lejre Å
  • Elverdamsåen i Bidstrup Skovene